סקר גיאוקרטוגרפיה

סקר גיאוקרטוגרפיה עבור "כל העיר", בחירות 2018 לראשות העיר – מסתמן סיבוב שני

סקר גיאוקרטוגרפיה הבלתי תלוי והאובייקטיבי, שנערך השבוע עבור "כל העיר": אף אחד מהמועמדים לראשות העיר לא מתקרב ל-40 אחוזים ולזכייה בבחירות כבר בסיבוב הראשון. לפי הסקר - עופר ברקוביץ עם 29.1 אחוזים, זאב אלקין עם 20.2 אחוזים, 17.9 אחוזים יצביעו למשה ליאון ו-8.6 אחוזים ליוסי דייטש

פורסם בתאריך: 10.10.18 18:45

הבחירות לראשות העיר, שיתקיימו בעוד כשלושה שבועות וחצי, ב-30.10.18, יוכרעו ככל הנראה רק בסיבוב שני שייערך שבועיים לאחר מכן (13.11.18) – כך נראה שעולה מסקר של מכון המחקר גיאוקרטוגרפיה שנערך השבוע עבור "כל העיר".

מדובר בסקר טלפוני, בלתי תלוי ואובייקטיבי שנערך השבוע בקרב 500 גברים ונשים, בגילאי 17 ומעלה, תושבי ירושלים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בעיר. בגיאוקרטוגרפיה מציינים כי טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית בנסיבות דגימה זו הוא 4.4 אחוזים ברמות מובהקות סטטיסטית של 95 אחוזים.

בסקר עלתה השאלה בקרב 500 הנשאלים והנשאלות – "אילו נערכו היום הבחירות לראשות העיר ירושלים, עבור מי מחמשת המועמדים שאקריא בפניך היית מצביע?", כשהמועמדים הם משה ליאון, זאב אלקין, עופר ברקוביץ, יוסי דייטש, אבי סלמן.

לפי תוצאות הסקר, 29.1 אחוזים יצביעו עבור עופר ברקוביץ; 20.2 אחוזים עבור זאב אלקין; 17.9 אחוזים עבור משה ליאון; 8.6 אחוזים יצביעו עבור יוסי דייטש; ו-1.4 אחוזים עבור אבי סלמן.

כמו כן, מהסקר עולה כי 18.3 אחוזים מכלל הנשאלים טרם החליטו למי להצביע; 3.1 אחוזים השיבו כי אינם מתכוונים להצביע; ו-1.4 אחוזים סירבו להשיב (סך הכל 22.8 אחוזים).

מתוצאות הסקר ניתן, כאמור, לשער כי בפעם הראשונה בירושלים צפוי להיערך סיבוב נוסף של בחירות. לפי החוק אם בסיבוב הבחירות הראשון אף אחד מהמועמדים לא מצליח להשיג 40 אחוזים מקולות הבוחרים – סיבוב בחירות שני נערך כשבועיים לאחר מכן, ובו מתמודדים שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר.

יצוין כי ירושלים היא אחת הערים המורכבות לדגימה וזאת מאחר והאוכלוסיה החרדית מהווה אתגר מאוד לא פשוט עבור סוקרים. יש לקחת בחשבון את האפשרות כי המועמדים דייטש וליאון נהנים מכוח גדול יותר באופן יחסי, אך עם זאת, כאמור, טווח השגיאה הסטטיסטית המרבית, בנסיבות דגימה זו, הוא 4.4 אחוזים.

חרדים-לא חרדים

אחד הפילוחים היותר מעניינים בבחירות בירושלים הוא התפלגות ההצבעה לפי הציבור החרדי והלא חרדי בעיר. למעשה הציבור הלא חרדי כולל נשאלים חילוניים, מסורתיים ודתיים.

התפלגות הקולות בקרב האוכלוסייה הלא חרדית בירושלים: מתוצאות הסקר עולה כי 39.9 אחוזים מהנשאלים הלא חרדים ענו כי יצביעו לברקוביץ; 26 אחוזים השיבו כי יצביעו לאלקין; 7.3 אחוזים אמרו כי יצביעו לליאון; 3.1 אחוזים השיבו כי יצביעו לדייטש; ו-1.9 אחוזים ציינו כי יצביעו עבור סלמן.

יש לציין כי לפי הסקר, 17.7 אחוזים מהנשאלים הלא חרדים בירושלים ענו כי טרם החליטו למי להצביע; 2.6 אחוזים – לא מתכוונים להצביע ו-1.5 אחוזים סירבו להשיב (סך הכל 21.8 אחוזים).

סקר ללא קולות חרדים

התפלגות הקולות בקרב האוכלוסייה החרדית בעיר: על פי הסקר – 44.5 אחוזים יצביעו עבור ליאון. לעומת זאת, 22.3 אחוזים השיבו כי יצביעו עבור דייטש.

5.8 אחוזים ענו כי יצביעו לאלקין; 2.1 אחוזים השיבו כי יצביעו לברקוביץ ו-0.3 אחוזים ענו כי יצביעו לסלמן.

יחד עם זאת, לפי תוצאות הסקר, 19.7 אחוזים מהנשאלים החרדים ענו כי טרם החליטו למי להצביע; 4.2 אחוזים לא מתכוונים להצביע; ו-1.2 אחוזים סירבו להשיב (סך הכל 25.1 אחוזים).

חילונים: בפילוח עמוק יותר של רמת הדתיות – מהסקר עולה כי 55.9 אחוזים מהחילונים יצביעו לברקוביץ; 16.1 אחוזים מהחילונים יצביעו לאלקין; 4.4 אחוזים מהחילונים יצביעו לדייטש; 2.5 אחוזים מהחילונים יצביעו לסלמן; 0.3 אחוזים מהחילונים יצביעו לליאון.

עוד עולה מהסקר – 14.4 אחוזים מהחילונים טרם החליטו; 3.3 אחוזים – לא מתכוונים להצביע; 3.1 אחוזים סירבו להשיב (סך הכל 20.8 אחוזים).

מסורתיים: 33 אחוז מהנשאלים המסורתיים השיבו כי יצביעו לברקוביץ; 28.2 אחוז יצביעו לאלקין; 15.6 אחוז יצביעו לליאון; ו-0.5 אחוזים יצביעו לסלמן. יש לציין כי אף אחד מהנשאלים המסורתיים השיב כי יצביע לדייטש.

18.6 אחוזים – טרם החליטו; 3.6 אחוזים – לא מתכוונים להצביע; 0.4 אחוזים סירבו להשיב (סך הכל 22.6 אחוזים).

דתיים: 37.7 אחוזים השיבו כי יצביעו לאלקין; 23.9 אחוזים השיבו כי יצביעו לברקוביץ; 9 אחוזים לליאון; 4.3 אחוזים לדייטש; 2.3 אחוזים לסלמן.

21.5 אחוזים – טרם החליטו; 0.7 אחוזים לא מתכוונים להצביע; 0.5 אחוזים סירבו להשיב (סך הכל 22.7 אחוזים).בחירות 2018


נשים-גברים

מהו דפוס ההצבעה בקרב הנשים והגברים בירושלים? לפי סקר גיאוקרטוגרפיה שנערך, כאמור, השבוע עבור "כל העיר" עולה – מתוך הנשים שנשאלו בסקר 31.1 אחוזים השיבו כי יצביעו לברקוביץ; 17.2 אחוזים מהנשים ענו כי יצביעו לאלקין; 11.6 אחוזים מהנשים השיבו כי יצביעו לליאון; 7.7 אחוזים מהנשים – לדייטש; ו-0.2 אחוזים – לסלמן.

בסקר מצוין כי 25.7 אחוזים מהנשאלות השיבו כי טרם החליטו למי להצביע; 3.8 אחוזים לא מתכוונות להצביע; ו-2.5 אחוזים מהנשים הנשאלות סירבו להשיב (סך הכל 32 אחוזים).

בנוגע לגברים – לפי הסקר 27 אחוזים מהגברים השיבו כי יצביעו לברקוביץ; 24.1 אחוזים ענו כי יצביעו לליאון; 23.2 אחוזים השיבו כי יצביעו לאלקין; 9.4 אחוזים מהגברים ענו כי יצביעו לדייטש; ו-2.6 אחוזים השיבו כי יצביעו לסלמן.

בנוסף, בסקר מצוין כי 10.9 אחוזים מהנשאלים הגברים השיבו שטרם החליטו למי מהמועמדים להצביע; 2.4 אחוזים לא מתכוונים להצביע; ו-0.3 אחוזים סירבו להשיב (סך הכל 13.6 אחוזים).

סקר גיאוקרטוגרפיה בקרב נשים

סקר גיאוקרטוגרפיה בקרב גברים

צעירים-מבוגרים

את מי הצעירים והצעירות הירושלמים מעדיפים? וכיצד מתפלגת ההצבעה בקרב האוכלוסייה המבוגרת של העיר?

גילאי 34-17: לפי תוצאות הסקר, מתוך כמות הצעירים והצעירות בגילאי 34-17 שנשאלו – מעניין לראות כי 26.9 אחוזים מהצעירים השיבו כי יצביעו לליאון; 23.5 אחוזים ענו כי יצביעו לברקוביץ; 19.5 אחוזים ענו כי יצביעו לאלקין; 10.1 אחוזים מהצעירים בסקר יצביעו לדייטש; ו-2.7 אחוזים מהצעירים יצביעו לסלמן.

הצעירים שטרם החליטו – 16.2 אחוזים; לא מתכוון להצביע – 0.5 אחוזים; מסרב להשיב – 0.5 אחוזים (סך הכל 17.2 אחוזים).

גילאי 54-35: מהסקר עולה כי 32.7 אחוזים השיבו כי יצביעו לברקוביץ; 17.4 אחוזים השיבו כי יצביעו לאלקין; 14.9 אחוזים השיבו שיצביעו עבור ליאון; ו-9.5 אחוזים השיבו כי ישימו את קולם לדייטש. לפי הסקר אף אחד מהנשאלים בטווח גילאים זה השיב כי יצביע לסלמן.

לא החליטו – 18.9 אחוזים; לא מתכוונים להצביע – 4.9 אחוזים; סירבו להשיב – 1.8 אחוזים (סך הכל 25.6 אחוזים).

גילאי 55 ומעלה: לפי תוצאות הסקר 35.4 אחוזים השיבו כי יצביעו לברקוביץ; 24.9 אחוזים ענו כי יצביעו לאלקין; 4.6 אחוזים – השיבו שיצביעו לדייטש; 4.5 אחוזים השיבו שיצביעו לליאון; ו-0.8 אחוזים לסלמן.

בקרב האוכלוסייה המבוגרת בירושלים נראה שהנתון של המתלבטים גבוה יותר. לפי הסקר 21.4 אחוזים מבין הנשאלים בגילאי 55 ומעלה טרם החליטו; 5.7 אחוזים השיבו שהם לא מתכוונים להצביע; ו-2.7 אחוזים בטווח גילאים זה סירבו להשיב (סך הכל 29.8 אחוזים).

תגובות

7 תגובות
7 תגובות
 1. שוקי

  אני לא מצליח להבין מדוע יוסי דייטש לא נוסק בסקרים. צפיתי בעימות שלו מול שלושת המועמדים, וכמעט התאהבתי בו. הוא התגלה כאדם שנון, מחושב, ממלכתי, ובעיקר – נקי. דעותיו מגובשות מחד, ומאידך יש לו פתיחות ליברלית.

  ואולי – אני רק מעלה השערה – הסקר איננו אובייקטיבי?

 2. א

  על תושבי ירושלים החילוניים להתעורר מהר ולתמוך ביום הבחירות בעופר ברקוביץ שהוא גם ירושלמי ותיק. וכן לבחור או במפלגה של ברקוביץ או במפלגת מרצ על מנת לחזק את החילוניים בירושלים ושהעיר הזאת תמדיך להיות עיר מעורבת ולא שתשלט על ידי כל מיני פולטיקאים שמונעים מכל מיני אינטרסים פוליטיים והדבר האחרון שבאמת מעניין אותם זה ירושלים

 3. שוקי

  משום מה בפילוח הסקר דייטש קודם לליאון אבל בתוצאה הסופית ללאון יש יותר אחוזים? כמו כן ראיתי שיש 3 אחוז שלא מעוניין להצביע והסקר בדיוק של 96 אחוז????? בפעם הקודמת היה בירושלים 34 אחוזי הצבעה

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כל העיר"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר