הכותל המערבי בירושלים (צילום: ארנון בוסאני)
(צילום: ארנון בוסאני)

ראש השנה תשפ"ב: 958,800 תושבים ותושבות בירושלים

ערב ראש שנה תשפ"ב: 59 אחוז מהתושבים יהודים, 39 אחוז מוסלמים וכ-2 אחוז הם נוצרים וחסרי סיווג דתי. כמה חילונים וכמה חרדים? כמה עובדים וכמה מובטלים? ומה גודלה של המשפחה הירושלמית לעומת המשפחות ברחבי הארץ? כל הנתונים בפנים

פורסם בתאריך: 6.9.21 14:26

ביום שני הקרוב, 6.9, יצוין ערב ראש השנה תשפ"ב בירושלים ובכלל. לפי נתוני מכון ירושלים למחקרי מדיניות, מספר התושבים והתושבות בעיר עומד ערב ראש השנה על 958,800. מתוכם, בקרב כלל אוכלוסיית העיר, נכון לסוף שנת 2020, כ-584,868 מהתושבים ומהתושבות הם יהודים ואחרים (חסרי סיווג דת ונוצרים – כ-2 אחוזים) המהווים כ-61 אחוז, וכ-373,932 מהתושבים ומהתושבות הינם מוסלמים המהווים כ-39 אחוז מאוכלוסיית העיר.

כמו כן, ירושלים, כידוע, היא העיר הגדולה בישראל מבחינת אוכלוסייתה, וכך נכון גם לגבי שלושת המגזרים העיקריים שחיים בה: יהודים, ערבים וחרדים – בירושלים נמצא הריכוז הגבוה ביותר בארץ של תושבים מכל אחד מהמגזרים הללו. כאשר, אוכלוסיית החרדים בעיר הינה הגדולה ביותר בעיר, נכון לסוף שנת 2019 בקרב תושבי העיר בגילאי 15 ומעלה כ־34 אחוז מהאוכלוסייה היהודית הגדירו את עצמם כחרדים, כ-26 אחוז הגדירו את עצמם דתיים ודתיים מאוד, וכ-18 אחוז הגדירו את עצמם מסורתיים – כאשר גם החילונים מהווים כ-18 אחוז מן האוכלוסייה בעיר.


 הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ – "כל העיר בזמן אמת"

 "כל העיר" ירושלים בפייסבוק 

 "כל העיר" ירושלים – גם באינסטגרם

 המייל האדום של "כל העיר" [email protected]


עוד לפי הנתונים, שהתקבלו ממכון ירושלים למחקרי מדיניות, נכון לסוף שנת 2020 משקי הבית בירושלים גדולים גם בהשוואה למשקי הבית בישראל כולה וגם בהשוואה למשקי הבית בתל אביב, כאשר בשנת 2020 כ-13 אחוז ממשקי הבית בירושלים היו עם שבע נפשות ויותר, לעומת כ-6 אחוז בישראל, וכ-1 אחוז בלבד בתל אביב.

בנוסף, בשנת 2020 רק כ-40 אחוז ממשקי הבית בירושלים היוו בין 2-1 נפשות, לעומת 45 אחוז בישראל, וכ-70 אחוז בתל אביב – פער עצום בין ירושלים לתל אביב. יש לציין כי משקי הבית באוכלוסייה הערבית בירושלים גדולים בהשוואה למשקי הבית באוכלוסייה היהודית בעיר – כאשר כ-10 אחוז ממשקי הבית היהודיים בירושלים היו בני שבע נפשות ויותר, לעומת כ-20 אחוז ממשקי הבית הערבים. והפער בין משקי הבית היהודים לערבים בעיר מתעצם יותר, כאשר כ-50 אחוז ממשקי הבית היהודיים בירושלים היו עם 1-2 נפשות לעומת רק כ-14 אחוז ממשקי הבית הערביים.

גם בגזרת הפריון ירושלים מובילה בניגוד לשאר הערים – כיום שיעור הפריון של נשים יהודיות בירושלים גבוה במידה ניכרת משיעור הפריון של נשים ערביות בעיר. זאת בניגוד לשאר הערים בישראל כולה ששיעורי הפריון של נשים יהודיות וערביות זהים. נכון לשנת 2019 שיעור הפריון של כלל הנשים בירושלים עמד על כ-3.88, לעומת 3.01 אחוז בישראל. כאשר שיעור הפריון של הנשים היהודיות בירושלים עומד על כ-4.33 אחוז, לעומת שאר הנשים היהודיות בארץ ששיעור הפריון שלהן עומד על כ-2.97. ואילו בקרב הנשים הערביות שיעור הפריון בעיר עומד על כ-3.19 אחוז, לעומת 2.98 אחוז מן הנשים הערביות בישראל.

***

אחד הנתונים החשובים ביותר בהקשר של ירושלים בשנים האחרונות הוא זה שבודק את מאזן ההגירה. וגם השנה, למרבה הצער, מאזן ההגירה לירושלים וממנה בשנת 2020 היה שלישי ועמד על -7,900 תושבים ותושבות. כלומר, מספר התושבים שעברו לירושלים מישובים אחרים בישראל היה נמוך בכ-7,900 ממספר התושבים שעברו מירושלים לישובים אחרים ברחבי הארץ.

מה לגבי מצב התעסוקה בירושלים? מאז פרוץ מגפת הקורונה, ירושלים נפגעה קשות ולא מעט עסקים לא שרדו בשנה וחצי האחרונות ונאלצו לסגור את בתי העסק. בנוסף, עשרות אלפים מתושבי העיר מצאו את עצמם מובטלים או בחל"ת ממקום עבודתם. חלקם אמנם חזרו, אבל לא כולם, כפי שמעידים הנתונים.


גשר המיתרים, ירושלים כללי. צילום: אורן בן-חקון

(צילום: אורן בן-חקון)


כפי שפורסם בעבר ב"כל העיר" לפי הנתונים המעודכנים שהתקבלו מלשכת התעסוקה בירושלים, נכון לסוף חודש מאי 2021 מספר דורשי העבודה בירושלים עמד על כ-45,900 ושיעורם עמד על כ-14 אחוז. לעומת זאת, בסוף חודש יוני, היום האחרון של תקופת הזכאות לקצבת חל"ת לבני 45 ומטה, מספר דורשי העבודה בירושלים עמד על כ-38,999 ושיעורם עמד על כ-11.9 אחוז. בנוסף, נכון לחודש יולי 2021, לאחר תום תקופת הזכאות לדמי אבטלה לבני 45 ומטה, מספר דורשי העבודה בירושלים עומד על כ-22,910 המהווים כ-7 אחוזים.

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים בקרב גילאי 25-64 נכון לשנת 2019 עמד על כ-66 אחוז בסך הכל. כאשר, במגזר היהודי בגילאי העבודה העיקריים כ-87 אחוז גברים היו מועסקים, ו-85 אחוז נשים. ואילו במגזר הערבי הפער העצום בין תעסוקת הגברים לנשים נמשך כאשר כ-78 אחוז גברים מועסקים, ואילו בקרב הנשים רק כ-23 אחוז. בקרב האוכלוסייה החרדית בגילאי העבודה העיקריים דווקא הנשים עובדות יותר כאשר 75 אחוז מתוכן הינן חלק ממעגל התעסוקה, בניגוד לכ-44 אחוז גברים חרדים שיוצאים לעבוד.

כלומר, גם באוכלוסייה הערבית וגם באוכלוסייה החרדית קיימים פערים ניכרים בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בין גברים לנשים. שיעור הנשים הערביות בירושלים שמועסקות או מחפשות עבודה נמוך מאוד. באוכלוסייה החרדית בירושלים אחוז הגברים שמועסקים או מחפשים עבודה נמוך במידה ניכרת בהשוואה לנשים. באוכלוסייה היהודית שאינה חרדית לא נרשם הבדל בין גברים לנשים בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה.

***

ירושלים, כידוע, היא העיר הגדולה ביותר בארץ – שטח השיפוט שלה הוא 126 קמ"ר. 47 אחוזים מהשטח נחשבים לשטחים בנויים, בעוד 53 אחוזים ממנו נחשבים שטחים פתוחים.

אתרי הטבע העירוניים משתרעים על פני 5.8 מיליון מ"ר; פארקים שכונתיים קטנים – על פני 216,500 מ"ר; פארקים שכונתיים גדולים – על פני 1.65 מיליון מ"ר; פארקים עירוניים (הפארקים הגדולים, כדוגמת גן סאקר) – על פני 6.95 מ"ר.


גן סאקר (צילום: שלומי הלר)


ביום רביעי האחרון נפתחה, כידוע, שנת הלימודים בעיר ובכלל. לפי נתוני מינהל החינוך בעיריית ירושלים, מערכת החינוך מונה בשנת תשפ"ב , בכלל המגזרים בעיר; ממלכתי, ממלכתי- דתי, חרדי וערבי – כ-285,000 תלמידים ותלמידות. מדובר על גידול מהשנה שעברה, שבה החלו את שנת הלימודים כ-275,000 תלמידות ותלמידים.

ובמידה והקורונה ברקע לא תביא עמה סגרים מפתיעים שימנעו מן התלמידים להגיע למסגרות החינוך – השנה יזכו המון תלמידים ותלמידות ליהנות מתנאי למידה משופרים לעומת שעברה, כאשר עשרות מוסדות חינוך עברו במהלך הקיץ שיפוצים ושדרוגים, כדי להתאימם ולעדכנם, זאת לרווחת התלמידים. בנוסף, תקציב החינוך בירושלים, עומד למעלה מ-3.3 מיליארד שקלים בשנה, וכספים רבים הושקעו במהלך השנה האחרונה בבינוי של עשרות כיתות חדשות – בעיקר במזרח העיר אבל גם עבור החינוך החרדי והחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

שתהיה שנה טובה ומתוקה. ובעיקר בריאה.

תגובות

2 תגובות
2 תגובות

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כל העיר"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר