רישיון רכב (למעלה מימין עם כיוון השעון), בנק ישראל, עובדי חברת החשמל (צילומים: אורי פרקש, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, חברת החשמל, מתוך אתר משרד התחבורה)
רישיון רכב (למעלה מימין עם כיוון השעון), בנק ישראל, עובדי חברת החשמל (צילומים: אורי פרקש, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, חברת החשמל, מתוך אתר משרד התחבורה)

בשל מלחמת 'חרבות ברזל': ההקלות בבנקים, במשרד התחבורה ובחברת החשמל

מתווה בנק ישראל: דחייה בתשלומי משכנתא והלוואות לתושבים שנפגעו מהמתקפה הרצחנית של החמאס ואנשי כוחות הביטחון וסיוע לאוכלוסייה הכללית. בנוסף, במשרד התחבורה החליטו על שורת הקלות לנהגים וחברת החשמל לא תנתק חייבים, תימנע מפעולות אכיפה וגבייה ותציע הסדרי תשלום מקלים. כל הפרטים

פורסם בתאריך: 17.10.23 08:50

שבוע וחצי לתוך הלחימה בדרום – משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות החלו להתעורר ולדאוג לתושבים, בדגש על אלו שנפגעו במתקפה הרצחנית של החמאס בשבת שעברה – תושבי עוטף עזה ויישובי הדרום, קרובי משפחה מדרגה ראשונה של הרוגים, חטופים ונעדרים ואנשי כוחות הביטחון שגויסו, ובעידוד של חברי כנסת, בעיקר יו"ר ועדת הכספים משה גפני, גם בנק ישראל פרסם מתווה אשר כולל הקלות משמעותיות, בנוסף לסיוע לאוכלוסייה הכללית בזמן המלחמה.

המתווה של בנק ישראל שהועבר לבנקים כולל הקלות ודחיות במשכנתאות ובאשראי והקלות בנקאיות נוספות לתושבי עוטף עזה והדרום, לאנשי כוחות הביטחון שגויסו, למפונים ולמקורבים מדרגה ראשונה להרוגים, לחטופים ולנעדרים, וזאת נוסף על סיוע לאוכלוסייה הכללית בזמן המלחמה.

על פי המתווה – בתחום המשכנתאות תינתן דחייה של של שלושה חודשים ללא ריבית לאוכלוסייה המתגוררת במרחק של עד 30 ק"מ מרצועת עזה, למפונים על ידי גורם רשמי, למשפחה מקרבה ראשונה להרוגים, לחטופים ולנעדרים, ולמגויסים למילואים. מדובר במשכנתה על דירה ראשונה בלבד או למשפרי דיור. זאת נוסף על דחיית שלושה תשלומים ללא ריבית באשראי צרכני מצטבר של עד 100,000 שקל, אשראי עסקי של עד שני מיליון שקל ואפס אחוז ריבית על האוברדראפט עד לסכום של 10,000 שקל, למעט מגויסי מילואים, ופטור גורף מעמלות לשלושה חודשים, למעט מט"ח, ניירות ערך, סחר חוץ ויהלומים.

לשאר לקוחות הבנקים תינתן האפשרות לדחות את ההלוואות בתנאים אלו, כולל משכנתאות לדירה ראשונה ומשפרי דיור, למשך שלושה חודשים, כאשר התשלומים הנדחים יישאו ריבית שלא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה, והתשלומים יתווספו בסוף תקופת ההלוואה. הדחייה תבוצע ללא חיוב בעמלות. המתווה מציג את תנאי המינימום בדחיית ההלוואות, וכל בנק רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו ולבקשתם.

המתווה הזה צפוי להיכנס לתוקף עד ה-31.10.2023, וזאת לטובת היערכות של הבנקים. יצוין כי דחיית תשלומים מצריכה פנייה מצד הלקוח לבנק והגשת בקשה באופן שנקבע על ידי הבנק.

"כינסנו את ראשי המערכת הבנקאית כדי לגבש מתווה אחיד, בדגש על סיוע לאוכלוסייה שנפגעה, לכוחות הביטחון שפועלים ולאלו שנדרשו לפנות את בתיהם, והבנקים נרתמו לכך", אמר נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון. "במקביל, הצעדים הפרטניים שפרסמו הבנקים למען לקוחותיהם בימים האחרונים הם חשובים, ואנו קוראים להם להמשיך לסייע לציבור שנפגע, ובפרט להיות קשובים ללקוחותיהם ולמצוא גם פתרונות נקודתיים. אנו בבנק ישראל נמשיך לתת מענה לסוגיות הכלכליות השונות הנובעות מהמלחמה ונגבש צעדים תומכים ומסייעים בהתאם לכלים העומדים לרשותנו".

 

 

***

גם בחברת וברשות החשמל הודיעו על הקלות ללקוחות (כלל תושבי ישראל למעשה), שהמשמעותית שבהן היא הימנעות מפעולות אכיפה וגבייה ואי ניתוק החשמל ללקוחות חייבים. זאת ועוד – לבעלי מונה תשלום מראש אשר אין באפשרותם לרכוש קודי הפעלה תתאפשר קבלת קוד חירום במוקדי השירות 103; החברה תאפשר ללקוחות ביתיים המתקשים בתשלום חשבונות החשמל הסדרי תשלום מקלים ללא ריביות; תבוצע דחייה של 30 ימים בתשלום חשבון החשמל ללקוחות שפונו מיישובים בהתאם להוראת פיקוד העורף ודחייה של 60 יום מהמועד האחרון לתשלום למחלקי חשמל היסטוריים באזור עוטף עזה.

הלאה – למשרד התחבורה, שגם פרסם על הקלות לנהגים כגון: הארכת תוקף רישיונות רכב (60יום) ונהיגה (90 יום) שפג בין 7 באוקטובר ל-6 בנובמבר ולא ניתן לחדשם עקב המצב. הרישיונות – יש לציין – יוארכו אוטומטית.

הקלות נוספות שעליהן הודיע משרד התחבורה: נהגים שנדרשים לעבור בדיקות רפואיות המיועדות לגיל מבוגר יוכלו לבצע אותן תוך 30 יום מתום ההארכה; נהגים שרישיון הנהיגה שלהם הותלה (הוקפא) מ-1 באוקטובר 2023 עד 6 בינואר 2024 לאחר שלא ביצעו קורסים ובחינות שהוטלו עליהם – הפסילה תיחשב כבטלה עד 1 באפריל 2024 ותחודש בתום התקופה; ונהג חדש שמילא את חובתו ואת תקופת הליווי הקבועה בחוק ואין באפשרותו לעבור בימים אלה קורס רענון, "תיחשבו עם תום השנתיים לקבלת הרישיון כנהג רגיל (אלא אם נרשמו לחובתכם עבירות תנועה חמורות בתקופה זו). נהג חדש הנדרש לעבור בדיקות ובחינות בשל עבירות תנועה שביצע, יוכל לבצע אותן לאחר סיום התקופה".

***

גם רשות המיסים פרסמה השבוע על הקלות נוספות בשל הלחימה בדרום וההתחממות בגזרה הצפונית. הקלות אלה מצטרפות להקלות שכבר ניתנו בשבוע שעבר, כמו למשל דחייה מועד הגשת הדוח התקופתי עסקים.
ביום שלישי השבוע הוחלט על מתו הקלות נוספות לעסקים, אשר מחזור עסקאותיהם לשנת 2022 אינו עולה על 50 מיליון שקל, שיוכלו להגיש ולשלם את הדוח התקופתי לחודש ספטמבר 2023 עד ליום שני 27.11.2023, ללא חיוב הפרשי הצמדה, ריבית וקנסות.

בנוסף, הוארך תוקף הקפאת הליכי גביה ואכיפה בכלל מערכי המס עד לתחילת חודש דצמבר 2023, כשברשות המיסים מציינים כי לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים. ברשות מבקשים להדגיש כי אין מדובר בביטול עיקולים או במחיקת חובות – אלא רק בעצירת הליכים.

במסגרת ההקלות שניתנו כבר בשבוע שעבר, הוחלט כי לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23. יחד עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לביטול הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים.

זאת ועוד – יינתנו אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים. המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט:
חברות – מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.
יחידים – מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.
הצהרות הון – הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים, לפי המאוחר.

לצד הקלות אלו לכלל הציבור, תנקוט רשות המסים בתקופה הקרובה במדיניות של סיוע פרטני למשרתים במילואים ולתושבי עוטף עזה והדרום. "במסגרת מדיניות זו הוחלט כי משרתי מילואים שגויסו, וכן תושבי הדרום ועוטף עזה שלא הגישו דיווחים תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במועד, יוכלו לקבל ביטול מלא של קנסות, הפרשי הצמדה וריבית", נמסר ממשרד האוצר. "הטיפול יבוצע באמצעות פניה פרטנית באמצעות ערוצי התקשורת המקוונים. עוד הוחלט כי במסגרת הסיוע של רשות המסים לתושבי עוטף עזה והדרום, יינתן תיעדוף לפניות שיוגשו על ידם בערוצים המקוונים, הן במערך הפניות לציבור והן במערכת הפניות למייצגים. במקביל פתחה רשות המסים ערוצי פניות ייעודיים עבור משרתי מילואים, הן במערך הפניות לציבור והן במערכת הפניות למייצגים, בכלל הנושאים, אשר נועדו לאפשר טיפול מהיר בפניות אלו".

 

תגובות

אין תגובות

תגיות:

🔔

עדכונים חמים מ"כל העיר"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר