עופר ברקוביץ', ניר ברקת (צילומים: שרון גבאי, אמיל סלמן)
עופר ברקוביץ', ניר ברקת (צילומים: שרון גבאי, אמיל סלמן)

ראש העיר ברקת במכתב חריף לסגנו ברקוביץ': "פרסם התנצלות"

עליית מדרגה רצינית בעימות של ראש העיר ניר ברקת מול סגנו עופר ברקוביץ', כל הפרטים

פורסם בתאריך: 19.7.17 23:14

אישור מגרש ורבורג לציבור החילוני בקרית היובל ומתווה צביון השכונות בעיר הוביל הערב, רביעי, לעליית מדרגה רצינית וחריפה ביחסים בין ראש העיר ניר ברקת לבין סגן ראש העיר עופר ברקוביץ' (התעוררות).

 

בתחילת היום שיגר ברקוביץ' מכתב לברקת שבו הוא כותב בין השאר: "בימים האחרונים אנו עדים לפרסומים שונים בכלי התקשורת לפיהם חתמת על הסכם הבנות עם נבחרי ציבור ורבנים ליטאים. למיטב הבנתנו ההסכם מדבר על מבני חינוך וצרכי ציבור עבור הציבור הליטאי בכלל שכונות ירושלים". לטענת ברקוביץ', "הסכם זה נערך הרחק מעיני הציבור ונותר נסתר ממנו, בניגוד להוראות חוק מפורשות באשר לחובת פרסומו, וכל זאת תוך הדרה חמורה של ציבורים שלמים בערי ירושלים. למיטב ידיעתנו, ההסכם האמור לא כולל את רוב הציבור הירושלמי, החילוניים, המסורתיים, הדתיים הלאומיים והחרדים הספרדים והחסידים אינם חלק מההסכם, אנו רואים בכך עוול חמור כנגד תושבי העיר".

ברקוביץ' טוען במכתבו לברקת כי "מתעורר החשד כי למעשה הופרה הוראת סעיף 45א' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה – 1965 לפיו קיימת החובה לדווח על הסכם זה למזכיר העירייה בתוך שלושה ימים ממועד חתימתו, ולהעבירו לכל חברי מועצת העיר". עוד כותב ברקוביץ' כי "כל יום בו נותר הסכם זה בתוקפו, מבלי שהובא לידיעת הציבור, פוגעת אנושות באמון הציבור בשלטון המקומי. בנסיבות אלה, כמובן לכל, הרי שבעניינה של העיר ירושלים יש בהסתרתו של הסכם מסוג זה משנה תוקף לחומרה".

בהתייחס לאישור מגרש ורבורג לחילונים כותב ברקוביץ': "במהלך השנים פנינו אליך לא פעם בדרישה לקדם אתת שתי התוכנית (ורבורג וקרית החינוך ברמת אשכול), פניותינו נפלו על אוזניים ערלות ולא קיבלו כל מענה, כעת מסתבר שהחזקת את שתי התוכניות בנות ערובה ככלים למו"מ ולהסכם עתידי, זאת למרות הצורך הציבורי האמיתי במבנה תרבות בקריית יובל והצורך הזועק לכיתות לימוד במגזר החרדי, אנו רואים זאת בחומרה רבה".

 

ניר ברקת (צילום: ארנון בוסאני)

ניר ברקת (צילום: ארנון בוסאני)

בסוף כותב ברקוביץ': "אנו דורשים לפרסם באופן מידי את ההסכם לכלל חברי המועצה וכפועל יוצא לציבור הירושלמי בכללותו, ייראה הציבור וישפוט".

*** 

בתגובה שיגר ברקת לברקוביץ' ולחברי סיעתו מכתב חריף, שבו הוא כותב: "מכתבכם שהגיע ללשכתי, נראה כמו ניסיון להוליך שולל את הציבור, בדברים המגיעים כדי דיבה".

בהמשך מציין ברקת: "בתהליך הסדרת השכונות המעורבות, היו הדרגים המקצועיים, נציגי ציבור והמינהלים הקהילתיים שותפים לתהליך. אתם עצמכם זומנתם להוות חלק מהליך היוועצות זה, על מנת לשקף את כלל העמדות, אך משיקולים שלכם אינכם משתתפים בדיונים הללו, תוך שאתם מוותרים על האפשרות שניתנה לכם להשמיע עמדתכם ולהיות שותפים לתהליך מבורך זה. בשעה שבחרתם להוציא עצמכם מהדיון בחרתם לא להיות חלק מהתהליך. אציין כי כנבחרי ציבור אנו נדרשים לעיתים לנהוג באומץ לב ולנהל תהליכים באחריות רבה ולא לברוח מהם. אני מצפה מנבחר ציבור בעיר להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות ולא לברוח מהן תחילה, ולאחר מכן להלין (ועוד בדרך של הולכת שולל)".

 

פועל מול הגורמים המקצועיים - עופר ברקוביץ (צילום: שרון גבאי)

עופר ברקוביץ (צילום: שרון גבאי)

 

ברקת ממשיך וכותב: "הניסיון במכתבם, לייצר מציאות כוזבת, תוך רמיזות ל'הסכם' לא כל שכן הסכם 'סוד' שהוסתר כביכול, וכיוצא באלה, הינן המצאה של עובדות שלא היו ולא נבראו. יש לציין כי אין, ובשל כך – אין לכם, בדל עובדה וראיה על הסכם פוליטי כלשהו ולכן אתם משקרים ביודעין, דבר חמור בפני עצמו. הואיל ואתם מכירים היטב את המנגנונים בהם פועלת העירייה, ואת ההקשר, אין להסיק אלא כי מדובר במכתב שנכתב בזדון, שלא בתום לב ואשר כל מטרתו – לפגוע ולהכפיש אותי ואת העירייה בעיני הציבור בירושלים. הפצתו ברבים, מעידה על כך ביתר שאת. מכתבכם אינו ראוי, משולל יסוד, ולא ניתן להבין מטרתו למעט ניסיון נואל ונואש להשיג הישג פוליטי, ליצירת חיץ בין תושבי העיר והמשך הגבלת שימוש תושבי העיר בנכסים המיועדים לשימושם ולרווחתם".

ברקת מדגיש במכתב: "במכתב שכתיבתו והפצתו עושה עוול חמור לראש העיר ירושלים. מדובר במכתב שקרי מיסודו. מכתב שנעשה בחטף בלי בדיקה יסודית של העובדות. מדובר בהפרה בוטה של החובות האתיות הבסיסיות של חבר מועצה ושל סיעה המרכיבה את הקואליציה. לא אהסס, במידה ותעשו ו/או תמשיכו להפיץ את הולכת השולל הזו ו/או אחרת, לנקוט בכל הצעדים הציבוריים והחוקיים העומדים לרשותי. הנכם נדרשים אפוא, עוד היום, ביום קבלת מכתב זה, לפרסם התנצלות, תיקון והבהרה של פוסטים ומכתבים מכפישים ופוגעניים שפורסמו בפייסבוק ובכל אמצעי מדיה אחר.

"כמו כן", מוסיף ברקת, "אתם נדרשים לחדול מהמשך הפצת פרסומים שנועדו להוליך שולל את הציבור, בדברים המגיעים כדי דיבה, שלא בתום לב ואשר כל מטרתם – לפגוע ולהכפיש אותי ואת העירייה בעיני הציבור בירושלים".

בתוך כך, גורם בסביבת ברקת, אומר ל"כל העיר" וטוען כי "למרות שהתעוררות הוזמנו פעם אחר פעם להיות חלק מהתהליך ומהעיצוב שלו הם ברחו מאחריות, ברחו ממנהיגות, ברחו מקבלת החלטות אמיצות וחשובות לעתיד העיר ולמגזר אותו הם מייצגים והעדיפו לשבת בפייסבוק ולקושש עוד קולות באצטלה שקרית של מגני החילונים, בזמן שלא עשו דבר למען התושבים והשכונות מלבד לכתוב סטטוסים".

***

 בתגובה עונה ברקוביץ' לברקת וכותב: "קיבלנו את מכתבך. לצערנו לא הצלחנו למצוא בו את הפרוטוקולים מהדיונים שהתקיימו, את הסיכומים המפורטים אליהם הגעת, את הקריטריונים הציבוריים שעמדו בבסיס ההליך וכיוצ"ב. אנחנו משוכנעים שתפעל ע"פ המתחייב מעקרונות המינהל הציבורי הנדרשים ותעניק פומבי למכלול הנושאים שדרשנו. אנחנו מאמינים בתקשורת ישירה ועניינית, עם ראש העיר וכל גורם. בשבועות האחרונים, ביטלת מספר פגישות איתנו, והנחית את הפקידות המקצועית שלא להיפגש איתנו, הנציגים בהם בחר הציבור. במצב זה נצטרך להמשיך ולייצג את האמת שלנו למיטב הבנתנו, ועל פי הדיווחים באמצעי התקשורת בנוגע להבנות שהושגו. לא נירתע מלשקף אמת זו בציבור, זוהי חובתנו הציבורית.

"מתוך קריאת מכתבך", ממשיך וכותב ברקוביץ', "שוב מתחדדת השאלה מדוע אתה בוחר לנגח נבחרי ציבור, תומכיך במערכת הבחירות האחרונה, במקום לפרסם את ההסכם ההיסטורי, כפי שהוצג באמצעי התקשורת. האיומים שצירפת למכתבך, אינם שייכים לשיח ציבורי פוליטי כן הנועד לשרת את תושבי ירושלים. איומים מסוג זה לא יכשירו את הפגיעה בצביון השכונות, את הדרת הציבור הדתי לאומי, החילוני והמסורתי, החרדי הספרדי, כפי שלמדנו עליהם באמצעי התקשורת, ובפעולות של העברת בתי ספר לחזקת הנציגות החרדית. ולעניין זה יצוין כי הטענות לפיהם המכתב עולה כדי הוצאת דיבה, משוללות כל יסוד היות והמכתב מתייחס לאפשרות שיש ממש בדיווחים בתקשורת, וככזה חוסה תחת ההגנות הכלולות בחוק איסור לשון הרע".

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כל העיר"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר