הדמיית גשר פארק המסילה בתוכנית 'כביש הברך' (צילום הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים)
הדמיית גשר פארק המסילה בתוכנית 'כביש הברך' (צילום הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים)

הקמת הגשר בפארק המסילה: "אישור התכנית נעשה במחטף, וללא סמכות"

המאבק הציבורי כנגד כביש הברך שיחצה את פארק המסילה נמשך. המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר הגישה התנגדות ארוכה ומפורטת שבו היא מצביעה על שורת כשלים באישור התוכנית להקמת גשר מעל כביש הברך. בנוסף, בדחיפת 'התעוררות', ועדת הפנים והסביבה של הכנסת תקיים דיון בנושא. העירייה: "טענות המתנגדים לא התקבלו בעיקרן"

פורסם בתאריך: 28.6.23 09:25

המאבק הציבורי כנגד סלילת כביש 'הברך' בין גוננים לאזור התעשייה תלפיות נמשך, ובעוד שבעיריית ירושלים ממשיכים לקדם במרץ את הכביש ואת הקמת הגשר שמטרתו לשמור כביכול על רצף בין שני חלקי פארק המסילה שיופרדו בשל סלילת הכביש, נמשך החיפוש אחר הדרך לעצור את התוכנית.

כידוע, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים אישרה את סלילת הכביש וכן את הקמת הגשר המחבר בין שני צידי הפארק, ואף דחתה את ההתנגדויות שהוגשו כנגד הקמת גשר הולכי הרגל. אולם כעת נכנסה לתמונה המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל (מלר"ז) אשר מעלה שלל טענות כנגד התנהלות העירייה – הן באשר לתוכנית עצמה והן באשר לדרך אישורה.


לעדכונים אחר כל הידיעות הכי חמות>>

הורידו את אפליקציית "כל העיר" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כל העיר" באייפון


מחפשים דירה בגוננים? היכנסו ללוח הנדל"ן של ירושלים


זאת ועוד, המתנגדים נגד התוכנית מטעם סיעת התעוררות (חבר המועצה יובב צור והיו"ר אדיר שוורץ) רתמו למאבק הציבורי את חברת הכנסת אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי), אשר יזמה ביחד עם ח"כ צגה מלקו (ליכוד) דיון מהיר בוועדת הפנים והסביבה של הכנסת בנושא כביש הברך והגשר המתוכנן.

מטרת הדיון היא להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי, לתת לחברי הכנסת להכיר את הנושא, להביע את דעתם ולעורר דיון ציבורי. זו דרך נוספת להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות לשקול בשנית.

כאמור, הדיון בכנסת הינו נדבך אחד במאבק הציבורי כנגד תוכנית כביש 'הברך' והקמת הגשר בין שני חלקי פארק המסילה. מלבד זאת, כפי שכבר פורסם, תושבי השכונות הנושקות לפארק המסילה כמו גם פעילים חברתיים וסביבתיים מגייסים בימים אלה כספים כדי לקיים אירועים קהילתיים בפארק המסילה במטרה לעלות את הנושא למודעות ולעורר התנגדות נחרצת עוד יותר לתוכנית, שאולי תגרום לראשי העירייה לחזור בהם.
במקביל, נמשכים כל העת הניסיונות לעצור או לכל הפחות לעכב ככל הניתן את אישור התוכנית הסופי. כך למשל, חברי 'התעוררות' אריאל מרנס ויובב צור הגישו השבוע בקשה לדיון חוזר בוועדה המקומית לתכנון (ז18). בנוסף, מי שנכנסה לתמונה בעקבות הכוונה להגיש בקשה לדיון חוזר היא 'המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל' (מלר"ז) אשר הגישה כתב התנגדות מפורט לתוכנית הקמת הגשר שבו היא מעלה טיעונים נגד התוכנית עצמה ובעיקר נגד הדרך שבה נקטה העירייה בדרך לאישורה.


הדמיית כביש הברך (צילום הדמיה: צוות תכנית אב לתחבורה9

הדמיית כביש הברך (צילום הדמיה: צוות תכנית אב לתחבורה)


לטענת מלר"ז, לוועדה המקומית לתכנון ובניה אין סמכות לדון בתוכנית זו וכי היא אמורה להיות מקודמת בוועדה המחוזית.

בנוסף טוענת המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר כי חלו פגמים בפרסום ובשליחת הודעות בדבר הפקדת התוכנית. הטענה היא כי לא נשלחה הודעה בדבר הפקדת התכנית לגופים ציבוריים, אשר מלר"ז נמנית עליהם, המטפלים בשמירת טבע ונוף (סעיף 93 לחוק), על אף שהתוכנית משנה את הנוף ועוסקת בנושאים של טבע ונוף ושיש חובה לצרץ לתכנית נספח נופי-סביבתי ולערוך תסקיר השפעה על הסביבה.

 

 

בכתב ההתנגדות של מלר"ז נטען כי המועצה גילתה על דבר התכנית בדרך מקרה, בעקבות פנייה של חבר המועצה יובב צור להתייעצות לפני הגשת בקשה לדיון חוזר.

בדברים אלה מקווה המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אוויר כי התנגדותה תתקבל ותידון במסגרת המתאימה, כשבמידה ולא כך יהיה – תישקל עתירה לבית המשפט או לוועדת הערר.

בכתב ההתנגדות ישנן גם טענות על פגיעה קשה בסביבה. כך למשל נכתב כי "הקמת הגשר שהתכנית מבקשת להקים, תיפגע בעצים בוגרים רבים הנמצאים בשטח התכנית וממילא בהצללה הטבעית של פארק המסילה.. תיפגש בנוף במרחב התכנוני, תיפגע פגיעה אנושה באופן ברוטאלי ומשמעותי ברציפותו ובשיפועו המתון של פארק המסילה… ותיפגע במרקם החיים של שכונות דרום העיר".


הדמיית הגשר בתכנית 'כביש הברך' (צילום הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים)

הדמיית הגשר בתכנית 'כביש הברך' (צילום הדמיה: תכנית אב לתחבורה ירושלים)


עוד נכתב: "מבדיקה ראשונית במסמכי התכנית עולה שעל פניו ישנם פגמים רבים בתכנית, אשר עלולים לפגוע בסביבה ואיכות חיים סביתית תקינה וקיום החוקים הנועדים לשמור ולהגן על הסביבה".

בהתנגדות מפורטים כשלים נוספים שחלו בקידום ובמסמכי התכנית, בהם "העדר סמכות, כי התכנית (שהיא מפורטת), סותרת את תכנית מתאר מקומית.

"הבינוי המוצע בתוכנית חורג מייעוד המקרקעים ואינו תואם לו. התכנית אינה עומדת בהוראות תכניות ארציות של מסילות ברזל ודרכים; עצים בוגרים אינם מסומנים בתשריט; העדר סקר עצים למסמכי התכנית".

מעמותת מלר״ז נמסר ל"כל העיר": "לצערנו אישור התכנית להקמת הגשר בפארק המסילה נעשתה במחטף, מבלי שנערכו לגביה כל הבדיקות הסביבתיות הנדרשות על פי הדין, אשר כוללת בין היתר בחינת חלופות להקמת הגשר, השתלבותו של הגשר עם הסביבה ומערך הדרכים, בדיקות לפגיעה בנוף, לפגיעה בעצים בוגרים ולחשש לזיהום קרקע של מסילות ברזל.

"בנוסף, לוועדה המקומית ירושלים אף אין סמכות לאשר תכנית מורכבת כזאת. על פניו הגשר יקשה על המשך התנועה של הולכי רכב, רוכבי אופניים ובעלי מוגבלויות לאורך המסילה, יקטע את הרציפות של המסילה ושל השכונות המחוברות לפארק המסילה וייצר הרס הסביבה והרקמה העירונית והחברתית. התכנית הינה עוד תוצאה שלילית מהעובדה שלירושלים אין תכנית מתאר עדכנית, אשר גורמת שהתכנון בבירה מקודם בצורה של טלאי על טלאי, כפי שקיים במדינות עולם שלישי. תכנון חייב להסתנכרן עם כל היבטים התכנוניים, הסביבתיים והתחבורתיים, אחרת נמצא עצמנו באנדרלמוסיה תכנונית. אנו מקווים שרשויות התכנון יתעלו לגודל השעה ויפעלו בהתאם".

בין המתנגדים לתכנית גם הפעיל החברתי אלון לוי, שמתכנן להתמודד בבחירות למועצת העירייה עם הרשימה 'קודם ירושלים', שאומר ל"כל העיר": ״לצערי בניגוד למגמה הארצית, עיריית ירושלים בוחרת ללכת אחורה ולבנות אוטוסטרדה שתהרוס את פארק המסילה אשר הינו המרחב הפתוח והידידותי לסביבה היחיד באזור, ואשר אלפי ירושלמים נהנים ממנו על בסיס יומיומי לצרכי פנאי, הליכתיות וספורט. לאחר הבחירות הקרובות, אעשה כל מאמץ מתוך המועצה לשמור על הסביבה והשטחים הירוקים בעיר. אני קורא לראש העיר להודיע על הקפאת התוכנית ובחינתה מחדש״.

אדיר שוורץ יו״ר תנועת התעוררות: "פארק המסילה הוא פנינה ירושלמית שאנחנו נילחם עליה בכל כוחינו. הצלחנו להביא את הנושא לדיון בכנסת בעקבות סיור שיזמנו באזור עם חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. בנוסף דרשנו להעלות את הנושא לדיון במועצת העיר, מהלך שמחזק את הדיון שיתקיים בכנסת ומהלכים נוספים שמתוכננים בהמשך. אם קואליציית ליאון לא קשובה למחאה ולזעקה של התושבים, אנחנו נפעיל כל גורם חיצוני כדי לעצור את התכנית ולשנות אותה, כך שפארק המסילה ואחת מפנינות הטבע היפות של העיר, לא יפגעו".

מעיריית ירושלים נמסר בתגובה: "בראשית הדברים יש לציין כי הוועדה המקומית דנה בכל ההתנגדויות ובכלל זה בהתנגדויות אשר עולות עתה מחדש, ולאחר דיון בהן החליטה לדחות אותן".

עוד נמסר מהעירייה כי "לא קיים הליך נוסף בוועדה המחוזית על כן לא ברור כלל כיצד מוגשת ההתנגדות, ובאיזה הקשר היא אמורה להיות נדונה. למתנגדים ניתנה ההזדמנות להגיש התנגדות במועד והם אכן הגישו כזאת, וטענותיהם לא התקבלו בעיקרן. עתה, לאחר שהתנגדותם נדחתה מטעמים ענייניים, הם מנסים לעשות מעין "מקצה שיפורים" לטענות שכבר נטענו ונדחו, לגופם של דברים, בדרך שאינה קיימת כלל.
"העירייה רואה בפארק המסילה אחד מהעוגנים החשובים של העיר ונמנעת מפגיעה בו. כביש הברך חשוב לתוכנית תלפיות החדשה ותוכנית הגשר בפארק המסילה תאפשר המשך תנועה של הולכי רכב ורוכבי אופניים לאורך המסילה, תוך שמירה על הרציפות, תוך התחשבות בעומס תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים, הכוללים את משתמשי פארק המסילה מהשכונות הסמוכות והבאים לתחנת הרכבת הקלה הסמוכה".


פרוטוקול ההתנגדויות בוועדה המקומית (צילום: עיריית ירושלים)

פרוטוקול ההתנגדויות בוועדה המקומית (צילום: עיריית ירושלים)


 

 

תגובות

2 תגובות
2 תגובות
  1. אזרח מהשורה

    יש רק דרך אחת לעצור את מימוש תוכניות החורבן של ראש העיר ונזקי שלטונו של
    הנוכחי . ראש העיר גם פוגע במירקם החברתי בקרית יובל כשמכניס לשם בכח ונגד רצון התושבים ,בתי ספר חרדים . לכן ניתן לשנות את רוע הגזירות אם נצביע בבחירות הקרובות לחביליו וניתנער מהשפעתו המזיקה של לאון ,אחת ולתמיד !

  2. יוני

    הירוקים האלה, צרה צרורה, נראה אותם מנסים לחזור לבית אחרי יום עבודה, וממתינים בפקקים מתחילים כבר מצומת פת.

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כל העיר"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר