משה ליאון, בניין עיריית ירושלים (צילומים: עיריית ירושלים)
משה ליאון, בניין עיריית ירושלים (צילומים: עיריית ירושלים)

שוב הפרו את חוק הבחירות: משה ליאון ישלם מכיסו 14,000 שקל, העירייה 28,000 שקל

עיריית ירושלים וראש העיר אמנם "מתגאים" כי לא נפסק נגדם 'ביזיון בית המשפט', אבל יו"ר ועדת הבחירות ירושלים השופט אלכס רומנוב מתח ביקורת נוקבת על התנהלותם: "הדברים אינם עולים בקנה אחד עם דרישות החוק והפסיקה". ליאון והעירייה חויבו בתשלום הוצאות

פורסם בתאריך: 28.1.24 18:43

שתי האשמות ל'ביזיון בית המשפט' נגד ראש העיר משה ליאון ועיריית ירושלים נדחו היום, ראשון (28.1.24) על ידי השופט אלכס רומנוב, יו"ר ועדת הבחירות האזוריות ירושלים, אך לא לפני שנמתחה ביקורת חריפה על התנהלות העירייה וראש העיר, אשר לדברי השופט הפרו את חוקי הבחירות.

מלבד הביקורת החריפה, ולמרות שלא פסק על 'ביזיון בית המשפט', השופט רומנוב אף השית תשלום הוצאות אישיות על ראש העיר משה ליאון בסך 7,000 שקל בכל אחד מהתיקים (14.000 שקל בסך הכל) ועל עיריית ירושלים תשלום הוצאות בסך כולל של 28,000 שקל (14,000 שקל בכל אחת מהעתירות).

מדובר על שתי עתירות שהוגשו האחת על ידי העמותה הקהילתית גבעת מרדכי, אשר דנה במספר פרסומים לתקשורת של עיריית ירושלים שליאון מככב בהן בניגוד לחוק הבחירות, והשנייה של 'התעוררות' באשר לפרסום של חוברת צביעה שנשלחה לתושבים ואי הסרת סרטון תדמית למרתון ירושלים שליאון מככב בהם.

בעתירה של העמותה הקהילתית גבעת מרדכי מתעכב השופט רומנוב על מספר הפרות ממשיות של ליאון ושל העירייה. כך למשל בהודעות שיצאו ממחלקת הדוברות של עיריית ירושלים שבהן התנוסס שמו של ליאון בזמן שהיה מועד קבוע לבחירות ובטווח זמן של חודשים בודדים לפני המועד שנקבע להן.

"מצאתי, כי הבאת דבריו של ראש העירייה בארבע הודעות הדוברות נעשתה בניגוד לקבוע בסעיף 2א' לחוק הבחירות אף שההודעות קשורות למצב המלחמה, הפגיעה בערך השוויון בהתמודדות לבחירות". עוד כתב השופט רומנוב בנושא: "מערך הדוברות של העירייה, על נכסיו, עובדיו, הקשרים שלו עם עיתונאים, וקבוצות התפוצה שלו, הוא נכס של העירייה. מדובר בנכס המופעל על ידי עובדי העירייה ודורש קיומו של מערך פיזי תומך. שימוש במערך הדוברות של העירייה הוא שימוש בנכס של העירייה. הגם שפרסום דבריו של ראש העירייה לא היה כרוך בהוצאת כספים אקטיבית, כטענת המשיבים, מדובר בשימוש בנכסים של העירייה".

באחרונה, כפי שפורסם ב"כל העיר", ביחד עם הודעות חיוב הארנונה, נשלחה לתושבי ירושלים גם איגרת חתומה על ידי ראש העיר ליאון. גם לנושא זה נדרש השופט רומנוב וקבע: "פרסום האיגרת והפצתה באופן שבו הדבר נעשה, אינם עולים בקנה אחד עם דרישות החוק והפסיקה".

למעשה – השופט רומנוב מצביע על הפרות ועבירות חוזרות ונשנות מצד ליאון ומצד העירייה על חוקי הבחירות והתעמולה, כמו גם עם פסיקות קודמות שאותן הוא בעצמו נתן.

באשר לפקודת הביזיון מסביר השופט רומנוב: "גם אם אני סבור שהמשיבים שגו – אין לומר שהם ביזו את החלטותי".

פרט לכך, כאמור, למרות שלא ניתן 'ביזיון בית משפט' – השופט רומנוב קובע הוצאות על עיריית ירושלים ועל ליאון אישית בסך כולל של 21,000 שקל אשר יתחלקו – 14,000 שקל תשלם עיריית ירושלים ו-7,000 שקל ישלם ליאון בעצמו לעמותה הקהילתית גבעת מרדכי.

העתירה השנייה, כאמור, הוגשה על ידי התעוררות. גם בה מקבל השופט רומנוב את הטענות על הפרות חוזרות של חוקי הבחירות, אך הפעם הוא מתחשב בהודעות העירייה שנעשו הדברים בטעות ובתום לב, ואף מביא ציטוט של היועמ"ש לעירייה אלי מלכה שכתב (בנושא חוברת צביעה שנשלחה לתושבי ירושלים, ר"ג): "עסקינן בתקלה רצינית שאסור היה שתתרחש".

 

 

אולם למרות שהוא מקבל את הטענה על תקלות וטעויות, כותב השופט רומנוב בהחלטתו: "הרושם המתקבל הוא, שלא נעשה על ידי המשיבים כל הדרוש והמתחייב כדי להימנע מתקלות מסוג אלה שאירעו כאן. אין צריך לומר, שהדבר מקבל חשיבות גדולה יותר לנוכח העובדה שמועד הבחירות קרב ובא. המשיבים טוענים כי המשיבה הקימה מערך שמטרתו לסנן את הפרסומים ולמנוע הישנות הפצת פרסומים אסורים. אך נראה כי מערך זה לא סיפק עד כה את התוצאה הרצויה. המשיבה היא רשות ציבורית אשר חלות עליה חובות מוגברות. מצופה ממנה שתקפיד הקפדה יתרה על הדין ועל קיומן של החלטות שניתנו בעניינה, קלה כחמורה".

באשר לפקודת ביזיון בית המשפט – מסביר השופט רומנוב כי לא מצא לנכון לבצע אכיפה מכיוון ש"פקודת ביזיון בית המשפט לא נועדה "להעניש" על מעשים שנעשו בעבר אלא היא צופה פני עתיד. מטרתה היא לאכוף על בעל דין לקיים ולבצע החלטות שלא בוצעו או לא קיומו על ידו. ככל שמדובר בדף הצביעה – הרי שבעת הזאת מדובר כבר ב"מעשה עשוי". וככל שמדובר בסרטון המרתון – הרי שהסרטון הוסר. מכאן, שבעת הזאת המשיבים אינם מצויים במצב שבו הם מפרים החלטה כלשהי. בהעדר הפרה, אין צורך ואין מקום לאכוף אותם לבצע דבר מה".

יחד עם זאת, בשל ההפרות של חוקי הבחירות, גם במקרה זה קובע השופט רומנוב הוצאות על עיריית ירושלים (14,000 שקל) ועל ליאון באופן אישי (7,000 שקל) שישולמו להתעוררות.

אדיר שורץ, יו"ר התעוררות: "מדובר בפסיקה משמעותית שתובעת את הצדק וההגינות כלפי כלל תושבי ירושלים. הדור הזה מצפה ממנהיגיו לפעול לטובת העיר ולא לטובתו האישית של אף פוליטיקאי. אנחנו קוראים לראש העיר משה ליאון לשיתוף פעולה ולעבוד יחד בקדנציה החדשה עבור כלל הירושלמים שטובתם היא החשובה ביותר עבור כולנו. התעוררות חזקה במועצת העיר תמשיך לשמור על טוהר המידות ללא כחל וסרק".

ד"ר מתן גוטמן, שייצג את התעוררות מסר: "מצער שנאלצנו לנקוט בהליך ביזיון כדי לאכוף על העירייה הגדולה בארץ לקיים החלטות שיפוטיות. אך הגיעו מים עד נפש והתנהלות העירייה שהפרה צווים של יו״ר ועדת הבחירות לא הותירה לנו ברירה".

מנגד, בעירייה, כאמור, "התגאו" בהחלטת בית המשפט. בהודעה ששיגרו לאחר מתן ההחלטות נכתב: "יו"ר ועדת הבחירות האזורית יהודה כבוד השופט רומנוב, קבע בהחלטתו מהיום כי עיריית ירושלים וראש העיר לא ביזו את החלטותיו ודחה בהחלטות מנומקות את הבקשות שהגישו סיעת התעוררות והעמותה הקהילתית גבעת מרדכי כנגד עיריית ירושלים והעומד בראשה, לפי פקודת בזיון בית המשפט. החלטת השופט נוגעת לגבי פרסומים שונים שהוציאה העירייה בתקופת החירום מאז טבח השביעי באוקטובר, ושני פרסומים ישנים נוספים.

"עיריית ירושלים מכבדת את הערת כבוד השופט רומנוב כי נפלו תקלות, ואולם תקלות אלה הן מיעוט כמעט זניח מתוך מאות הודעות ופרסומים מדי חודש, שברובן המכריע, כאמור לא נפלה כל תקלה. לאור הערותיו של כבוד השופט רומנוב העירייה תפעל מיידית לחידוד נהלים, כך שתקלות מסוג זה לא יישנו. עיריית ירושלים תמשיך לשרת את הציבור ביושר ובאמונה. ותפעל לחיזוק תחושת הביטחון בעיר, תוך שימת דגש נוסף ובחינה נוספת של הפרסומים טרם הוצאתם לאור".

במענה לפניית "כל העיר" בנוגע להוצאות שנפסקו – גם הכלליות וגם האישיות על ליאון, נמסר: "השופט לא השית קנס, כפי שמקובל, על העירייה או על ראש העיר אלא הסתפק בפסיקת הוצאות. מהן רק 1/3 אישיות".

 

תגיות:

אולי יעניין אותך גם

תגובות

🔔

עדכונים חמים מ"כל העיר"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר